Tin tuyển dụng tháng 10/2021

Tuyển nhân viên đứng vận hành máy phay CNC, Tiện Vạn năng