Tin tuyển dụng tháng 12/2023

Tuyển nhân viên đứng vận hành máy phay CNC, Tiện Vạn năng