Hotline: 0769 165 999
Email: ducnv@eric.com.vn

Gia công sản xuất chi tiết cơ khí chính xác trên máy CNC

Các chi tiết cơ khí được gia công trên máy CNC với độ chính xác cao, đáp ứng được yêu cầu cao trong sản xuất công nghiệp

Dây chuyền băng tải, băng chuyền lắp ráp tăng hiệu quả sản xuất

Chi phí đào tạo tốn kém, công sức đào tạo bỏ ra nhiều nhưng nhân viên vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc; trả lương cao nhưng không tìm được nhân sự phù hợp… là những điều mà các doanh nghiệp đang than phiền về chất lượng nhân sự hiện nay.

Dây chuyền băng tải, băng chuyền lắp ráp tăng hiệu quả sản xuất

Chi phí đào tạo tốn kém, công sức đào tạo bỏ ra nhiều nhưng nhân viên vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc; trả lương cao nhưng không tìm được nhân sự phù hợp… là những điều mà các doanh nghiệp đang than phiền về chất lượng nhân sự hiện nay.

Dây chuyền băng tải, băng chuyền lắp ráp tăng hiệu quả sản xuất

Chi phí đào tạo tốn kém, công sức đào tạo bỏ ra nhiều nhưng nhân viên vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc; trả lương cao nhưng không tìm được nhân sự phù hợp… là những điều mà các doanh nghiệp đang than phiền về chất lượng nhân sự hiện nay.